Fagbrev på jobb

Fagbrev
Fagbrev
Publisert: 06/11/2018

Ein alternativ veg til fag- og sveinebrev for vaksne personar som er i arbeid.

Del gjerne:

Målgruppa er vaksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarande opplæring. Dei har noko praksis i faget, men treng rettleiing og opplæring før dei kan gå opp til fag-/sveineprøva. Kandidatene skal være i arbeid, og dei skal ha full lønn i heile læretida.

Ordninga er ikkje tatt i bruk i Møre og Romsdal endå.

Les meir om ordninga på mrfylke.no