Kurs i varme arbeid

Kurs i varme arbeid
Kurs i varme arbeid
Publisert: 07/09/2020

Vi startar haustens kursaktivitetar med kurs i varme arbeid i dag 7. sept.

Del gjerne:

I samarbeid med Safe At Sea As- Midtnorsk Brannsikring As arrangerer vi i dag kurs i varmt arbeid på Vatneeidet. 24 lærlingar deltek i dag på dette kurset som skal gje lærlingane auka kunnskap, betre ferdigheiter og gode haldningar knytt til varmt arbeid. Sertifikatet vil ha ei varigheit på fem år. 


Kurset inneheld desse emna: 

 • Kva er varmt arbeid?
 • Sertifiseringsordningen 
 • Lover og forskrifter 
 • Brannteori og brannslokking 
 • Verneutstyr og førstehjelp 
 • Bruk av gass 
 • Risikovurdering 
 • Førebyggande tiltak i samband med arbeidet 
 • Kontroll og rydding etter avslutta arbeid 
 • Rutinar ved brann 
 • Praktisk øvingar i brannslokking
 • Skriftleg eksamen

Dette er det første kurset i ei rekke kurs vi kjem til å arrangere i løpet av hausten. 

Lærebok NORSK: Brannvern ved utførelse av varme arbeider (2020) | Brannvernforeningen