Kurs i varmt arbeid

Varme arbeider
Varme arbeider
Publisert: 04/09/2018

Over 20 lærlingar samla på Vatne for å gjennomføre kurs i varmt arbeid

Del gjerne:

I samarbeid med Midtnorsk Brannsikring AS arrangerer vi kurs i varmt arbeid på Bygdestova på Vatne i. I dag var det samla over 20 lærlingar til kursing, i tillegg hadde vi 12 lærlingar som gjennomførte dette kurset fredag 31.08.

Kurset skal bidra til å gi lærlingen nødvendig kunnskap, ferdigheiter og haldningar til sikker utførelse av varmt arbeid. Sertifiseringen har en gyldigheit på 5 år.Kurset inneheld desse emna: 

 • Kva er varmt arbeid?
 • Sertifiseringsordningen 
 • Lover og forskrifter 
 • Brannteori og brannslokking 
 • Verneutstyr og førstehjelp 
 • Bruk av gass 
 • Risikovurdering 
 • Førebyggande tiltak i samband med arbeidet 
 • Kontroll og rydding etter avslutta arbeid 
 • Rutinar ved brann 
 • Praktisk øvingar i brannslokking
 • Skriftleg eksamen

Dette er det første kurset i ei rekke kurs vi kjem til å arrangere i løpet av hausten.