Tilbodshefte til vidaregåande opplæring

Tilbodskatalogen 2018-19
Tilbodskatalogen 2018-19
Publisert: 03/01/2018

I heftet finn du alle undervisningstilboda til dei vidaregåande skulane i M&R

Del gjerne:

Frist for å søkje vidaregåande opplæring er 1.februar 2018,  for dei som søkjer om fortrinn eller individuell behandling og for opplæringskontrakt.

For ordinære søkjarar er fristen 1.mars 2018.

Det blir opna for å søke i løpet av første veka i januar.

Vgs Tilbodshefte 18 19 Web 2

Les meir på mrfylke.no