Tilbodshefte til vidaregåande opplæring 2019/2020

Vigo
Vigo
Publisert: 20/12/2018

No er tilbodshefte til vidaregåande opplæring 2019/2020 tilgjengeleg.

Del gjerne:

I tilbodskatalogen finn du oversikt over programområda og kva for fag du kan velje. Du finn også informasjon om korleis du går fram når du skal søke.

Frist for å søkje vidaregåande opplæring er 1.februar 2019,  for dei som søkjer om fortrinn eller individuell behandling og for opplæringskontrakt.

For ordinære søkjarar er fristen 1.mars 2019.

Det blir opna for å søke i løpet av første veka i januar.

Les meir og last ned heftet på mrfylke.no