Tilbodshefte til vidaregåande opplæring 2021/2022

Vigo
Vigo
Publisert: 07/01/2021

No er tilbodshefte til vidaregåande opplæring 2021/2022 tilgjengeleg.

Del gjerne:

I tilbodskatalogen finn du oversikt over programområda og kva for fag du kan velje. Du finn også informasjon om korleis du går fram når du skal søke.

For ordinære søkjarar er fristen 1.mars 2021.

Søknadsfrist for elevar med fortrinnsrett eller individuell vurdering, samt formidling til læreplass for lærekandidatar er fristen 1.februar.

Det blir opna for å søke i vigo frå og med 4.januar.

Les meir og last ned heftet på mrfylke.no