Nordre Ålesund Opplæringskontor

Opplæringskontoret er eit samarbeids- og serviceorgan for bedrifter som tek på seg opplæringsansvar for lærlingar.

Nordre Ålesund Opplæringskontor er eit fleirfagleg opplæringskontor og har medlemsbedrifter frå Ålesund, Vestnes og Molde kommune. Vi teiknar lærekontrakt og følgjer opp lærlingane i bedriftene, det er likevel bedriftene som tilsett lærlingen og har arbeidsgivaransvaret. Opplæringskontoret vil bidra til å gi lærlingane gode faglege utviklingmuligheiter, og gi bedriftene kunnskapsrike og dyktige fagfolk.

NÅOPP har to tilsette.

Dagleg leiar: Marit Håhjem Volstad, 907 97 267. marit.volstad@naaopp.no

Opplæringskonsulent: Lene Alvestad Sønderland 955 57 368 lene@naaopp.no


Våre oppgåver

  • Nordre Ålesund Opplæringskontor tek på seg mange ulike oppgåver i samband med læretida. Vi ynskjer å bidra til at læretida vert ei lærerik og positiv tid for både lærlingar og bedrifter. Nedanfor ser du nokre av våre oppgåver.
  • Skriv lærekontrakt og melder lærlingen opp til fagprøva
  • Er eit bindeledd mellom lærling og bedrift
  • Gjennomfører oppfølgingssamtaler og halvårsvurderingar i bedriftene
  • Legg til rette for at lærlingen får dokumentere opplæringa si på vår digitale opplæringsplattform, Olkweb.
  • Arrangerer kurs og samlingar for lærlingar og instruktørar
  • Ser til at lærlingen får opplæring etter gjeldande læreplanar
  • Vi bistår lærlingar og bedrifter ved fare for heving av lærekontrakta
  • Informerer om fagopplæring og hjelper til med rekrutteringsarbeid
  • Arbeider for betre samarbeid mellom skule og bedrift


Styret

Årsmøtet er ansvarlege for å velje eit styre. Opplæringskontoret sitt styre består i dag av seks medlemmar.

Styreleiar:

Magne Runar Harnes IP Huse AS

Nestleiar:

Hilde Marit Fjærstad Fiksdal, Vard Langsten

Styremedlem:

Bjørn Petter Bøhn, Nogva Motorfabrikk AS

Ronny Vik, Maritim Motor AS


Arbeidstakarrepresentant:

Ravinthrakumar Suntharalingam, Vard Søviknes

Vararepresentant:

Enis Maksumic, Kongsberg Maritime AS avd. Brattvåg
Jarle Bjørkevoll, Eik Trapp Montering AS