God sommar !

Stian Og Provenemnd
Stian Og Provenemnd
Publisert: 13/07/2017

Vi ønskjer alle lærlingar og samarbeidspartnarar god ferie! Det har vore hektisk aktivitet rundt om i bedriftene for å få gjennomført fagprøvene før ferien. Ekstra god blir nok ferien for alle lærlingane som har bestått fagprøva si og som kan gå ut i ferie som fagarbeidarar! Alle kan vere stolte av dette !

Del gjerne:


Ved IP Huse AS på Harøya traff vi prøvenemnda i platearbeidarfaget Einar Solhjell og Holger Dyrli som hadde vurdert Stian Magnussen si fagprøve til beste resultat. Bedrifta legg ned mykje godt arbeid i opplæringa av lærlingane sine.

Jonas og Jan Erik ved Vard Brattvaag

Jonas Hildre Skarbø og Jan Erik Eidem Flem ved Vard Brattvaag

Thomas Søgård, Vegard Bjørkedal og Ali Khalad ved Vard Brattvaag

Ved Vard group sine bedrifter har foreløpig 14 lærlingar bestått fagprøva innan industrimekanikarfaget, industrirørleggarfaget,platearbeidarfaget og trevare-og bygginnreiingsfaget.

Henrik Deunk og Sondre Støve.

Nye lærekontraktar

Samtidig som mange gjennomfører fagprøvene og blir ferdig med si fagopplæring er arbeidet i full gong med å ta inn nye lærlingar. Det er gjort avtale om 45 nye lærekontraktar og vi gler oss til å møte alle dei nye lærlingane !

GOD SOMMAR TIL ALLE SOM ER DELTAKTIG I FAGOPPLÆRINGA !