IT-driftsfaget
IT-driftsfaget

IT-driftsfaget

Sist oppdatert: 30/04/2021

IT-driftsteknikar driftar og vedlikheld IT-system

Aktuelle arbeidsplassar

Aktuelle arbeidsplassar knytta opp mot drift og vedlikehald av IT-system finst i alle typar verksemder, offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgåver

  • drift og vedlikehald av verksemda sine IT-system
  • informasjonssikkerheit
  • etikk og personvern
  • installasjon, bruk og vedlikehald av programvare
  • rådgiving, rettleiing og opplæring i bruk av IT-system
  • service og brukarstøtte

Personleg eigenskapar

Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både sjølvstendig og saman med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk er viktig, og du må kunne behandle fortrulege opplysningar på ein etisk forsvarleg måte. Du bør ha evne til å tenkje nytt, vere kreativ og interessert i ny teknologi.

Utdanningsveg

  1. Vg1: Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  2. Vg2: Informasjonsteknologi
  3. Vg3: Opplæring i bedrift i to år. Fagbrev etter bestått fagprøve

Les meir på: vilbli.no

Våre medlemsbedrifter