Send søknad
Send søknad

Søke læreplass

Sist oppdatert: 03/06/2020

Du må sjølv søke på læreplass. Skriv ein god søknad og førebu deg godt til intervju.

Søknadsfrist

  • 1.mars for ordinært inntak til vidaregåande skule og formidling til læreplass på www.vigo.no
  • 1.februar for særskilt inntak ( inntak etter sakkunnig vurdering)

Korleis søke læreplass?

Du må registrere deg som søkar på Vigo før 1.mars. Deretter må du søke på læreplassar ved dei aktuelle bedriftene. Svar på stillingsannonser i aviser eller på internett, og send inn ein god søknad. Møt godt førebudd til eventuelle intervju. Ved utplassering i faget Yrkesfaglig fordyping er det viktig å gi eit godt inntrykk. Unngå fråvær og vis initiativ. Husk at det er bedriftene som vel ut kven dei vil ta inn som lærling, så innsatsen din i utplasseringsperioda er viktig.

Ofte stilte spørsmål om formidling av læreplass

www.vilbli.no

www.facebook.com/mrfylke

Sjekk ut våre medlemsbedrifter og aktuelle lærefag her