Industrirøyrleggarfaget
Industrirøyrleggarfaget

Industrirøyrleggarfaget

Sist oppdatert: 21/08/2020

Ein industrirøyrleggar monterer, bøyer og sveiser røyr i ulike materialer.

Aktuelle arbeidsplassar

Arbeidsplassar for ein industrirøyrleggar finst innan ei rekkje verksemder som kjemisk og mekanisk industri, oljeverksemd, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgåver

 • tolking av røyrteikningar og isometriske teikningar
 • handtering av materiale, hjelpestoff og verktøy for materialbearbeiding
 • tilverking og prefabrikkering av rør og røyrdelar, montering og samanføying  av røyrsystem
 • kontroll av industrielle røyrsystem ved sertifisering og godkjenning
 • kvalitetssikring og avviksrapportering
 • vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Personlege eigenskapar

Ein industrirøyrleggar må kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt, både sjølvstendig og saman med andre. Faget er i kontinuerleg utvikling, og du bør ha omstillingsevne, teknisk og fagleg innsikt, godt handlag og sosial kompetanse.

Utdanningsveg

 1. Vg1 Teknologi- og industrifag / Elektro og datateknologi.
 2. Vg2 Industriteknologi.
 3. Vg3 Opplæring i bedrift i to år. Fagbrev etter bestått fagprøve.

Les meir på : vilbli.no

Våre medlemsbedrifter

 • IP Huse AS
 • Kongsberg Maritime CM AS Deck Machinery and Steering Gear-Brattvaag 
 • ServiTech AS
 • Vard Brattvaag                                                                                         
 • Vard Langsten                                                                               
 • Vard Piping                                                                                        
 • Vard Søviknes