Institusjonskokkfaget
Institusjonskokkfaget

Ernæringskokkfaget

Sist oppdatert: 10/03/2022

Ernæringskokkar lagar mat ved institusjonar som sjukehus, eldresenter og fengsel.

Aktuelle arbeidsplassar

Ernæringskokken arbeider i private eller offentlege institusjonskjøkken innan helse -og sosialsektoren (f.eks. sjukehus, omsorgssenter, pleieheimar), i skule, i fengsel eller i Forsvaret, på bustadplattformer, på båtar og i kantiner og cateringverksemder.

Sentrale arbeidsoppgåver

Ernæringskokken har ansvar for matomsorga for grupper eller einskildpersonar for kortare eller lengre tid. Sentrale arbeidsoppgåver er:

  • Behandling av råvarer
  • kostplanlegging og samansetjing av diettar
  • produsere og distribuere alle måltid i løpet av døgnet
  • berekne mengde, pris og næringsinnhald
  • budsjettere og planlegge menyar over lengre periodar med omsyn til variasjon, råvaretilgang, mattradisjonar
  • bruke og vedlikehalde maskiner og anna utstyr

Personlege eigenskapar

Ernæringskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både sjølvstendig og saman med andre. Du må forstå kor viktig det er med ernæringsmessig rett mat, og kunne lage mat som gir positive opplevingar, til både friske og sjuke. Kreativitet og estetisk sans kan vere ein fordel.

Utdanningsveg

  • Vg1 Restaurant og matfag
  • Vg2 Kokk -og servitørfag
  • Vg3 opplæring i bedrift i to år. Fagbrev etter bestått fagbrev

Les meir på: vilbli.no

Våre medlemsbedrifter