Tove Regine Strand
Tove Regine Strand

Elev-og lærlingombod

Sist oppdatert: 02/03/2021

Elev- og lærlingombodet kan hjelpe deg om du treng råd og hjelp om forhold som gjeld din opplæringssituasjon, og dine rettar som elev i vidaregåande skule eller som lærling.

Elev- og lærlingombodet er ein uavhengig ressursperson som skal vareta interessene og rettane til elevar og lærlingar i Møre og Romsdal. Ombodet har teieplikt, og er meint som eit gratis lågterskeltilbod til ungdommar i vidaregåande opplæring.

Elev- og lærlingombodet ivaretar også rolla som mobbeombod for dei i videregående opplæring.

Du kan lese meir om elev- og lærlingombodet på mrfylke.no.


Tove Regine Stranden

Elev- og lærlingombod
71 28 04 66 / 993 01 564
Send e-post

2014/ 2015 og 2015/2016